"Van Budapestnek egy látképe, melyet mindenki ismer az egész világon, mely a legjellemzőbb, legmegkapóbb egyszersmind a legvilágvárosiasabb legelegánsabb szép fővárosunk annyi híres és szép látképei között, és ez a Klotild paloták két tornya, ez a nagyszerű kapu a remekbe sikerült gróf Apponyi téren, mely tér fővárosunk szalonja, legelőkelőbb tere a királyi bérpalotával és a szemben lévő ragyogó banképülettel Schmahl építész utolsó remekművével.

Mind a Klotild palotákat mind a királyi bérházat ugyanazok a mesterek alkották, Kor és Giergl építőművészek, akiknek nevét ismerni illik, elfeledni pedig nem szabad, Mert fővárosunkat szebbé, Budapestet világvároshoz méltóbbá tették"...
Írta egy kortárs az egykori Eskü tér kiépítéséről.